Umetnički direktor festivala:

Srđan Ćešić


Program:

Biljana Srbljanović, Mirko Ilić, Vuk Bošković, Andrej Nosov, Mina Božović


Produkcija:

Janko Dimitrijević, Mladen Savković, Živana Janković, Maja Mićić, Nevena Negojević


Dizajn:

Luka Puljević


Štampa:

Publikum


ORGANIZATORI

organizatori logotipi

 

 

PARTNERI I PORDŠKA

prijatelji

heartefact.org

actionwakeup.net